Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, website đặt lịch hẹn khám đang được bảo trì. Ngày 15/01/2018 hệ thống đặt lịch sẽ hoạt động trở lại bình thường. Khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn khám tại bệnh viện.
Quý khách hàng lưu ý không chuyển tiền vào thẻ bệnh nhân điện tử trong thời gian này.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng.